python

Mieszarka do artykułów SEO

Wykonanie aplikacji generującej artykuły dla SEO na podstawie danych wejściowych w formacie podanym przez klienta.

Wykonanie aplikacji generującej artykuły dla SEO na podstawie danych wejściowych w formacie podanym przez klienta.
Format typowego artykułu synonimizowanego dla celów SEO

Format typowego artykułu synonimizowanego dla celów SEO

Cechy projektu

  • Język programowania: Python 2.5
  • Aplikacja generuje artykuł wybierając z danych o formacie “Ala ma {kota|psa}” jedną z zawartych w nawiasach {} opcji i wstawiając ją do strumienia wyjściowego
  • Do analizy składni danych wejściowych użyto wyrażeń regularnych
  • Wsparcie dla nieograniczonej głębokości zagnieżdżenia, na przykład: “Ala ma {kota|{czarnego |białego |}psa|kanarka}”
  • Delimetery (domyślnie znaki: {, |, }) mogą być definiowane dowolnie, nie są ograniczone do ciągów jednoznakowych
  • Kod bogato okomentowany, by maksymalnie ułatwić klientowi dalsze modyfikacje

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.