identyfikacja wizualna

Projekt logotypu firmy Stal-Pol sp. z o. o.

Wykonanie logotypu według wytycznych klienta.

Wykonanie logotypu według wytycznych klienta.
Przykład zastosowania znaku na pojazdach

Przykład zastosowania znaku na pojazdach

Cechy projektu

  • Analiza branży i prezentacja znaków konkurencyjnych firm o tej samej nazwie
  • Wykonanie kilku szkiców różnych propozycji logotypu
  • Iteracja wybranej wersji do uzyskania zadowolenia klienta
  • Wykonanie księgi znaku
  • Dostarczenie logotypu w wersji wektorowej i wielości formatów rastrowych do różnych zastosowań
Strona z Księgi Znaku

Strona z Księgi Znaku

Do pracy z grafiką wektorową użyto wolnego oprogramowania.

Do pracy z grafiką wektorową użyto wolnego oprogramowania.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.